Så fungerar läxhjälpen

Läxhjälp på dina villkor!

Läxhjälp i ditt hem eller på ett bibliotek nära dig.

Dina tider.

Lektioner om 120 minuter.

Du väljer mellan veckovis undervisning eller timmar vid behov.

Din lärare är noggrant utvald och vidareutbildas kontinuerligt. 

Utvecklingen följs steg för steg genom kontinuerliga 

rapporter.

Vår undervisningsmodell

För att uppnå bäst resultat arbetar vi efter en strukturerad modell i vår undervisning. Modellen utgörs av fyra grundpelare som garanterar att vi tar hänsyn till varje elevs behov.

NULÄGET.

Vid första träffen kommer vi tillsammans överens om vilken hjälp eleven är i behov av.

MÅLEN.

Eleven och lärarpedagogen gör tillsammans en plan med tydliga mål och delmål.

PLANEN.

Planen gör att undervisningen blir effektiv och resultatinriktad.

VERKTYGEN.

Vi lägger vikt på att motivera och inspirera våra elever. 

RING OSS FÖR BÄSTA LÖSNINGEN!
076-594 68 50

Välj det upplägg som passar dig

Klippkort

Välj antal timmar och träffa er lärare vid behov

449kr / Per timme

Träffa er lärare kontinuerligt under skolveckorna

429kr / Per timme

Kontinuerlig läxhjälp

* Inga extra kostnader tillkommer. Upp till två elever kan dela på undervisningen utan extra kostnad.

Resultat ger självförtroende och motivation

 

Omständigheter skiftar så som mål, förhoppningar och behov. Vår generella inställning är att alla kan lära sig med god pedagogik, rätt teknik och strukturerad studiehjälp. 

Tillsammans med ditt barn åstadkommer vi påtagliga framgångar som frambringar motivation och självförtroende.

Utvecklingsrapporter

 

Du som förälder får kontinuerliga rapporter på utvecklingen. Dessa rapporter får du skickat till din mejl.

HÖR AV DIG 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

076- 594 68 50

Hitta oss på Facebook

            Studiehjälpen


 

Om Studiehjälpen

Studiehjälpen 

info@studiehjalpen.nu
 

Kontaktuppgifter

076- 594 68 50