IDROTT+UNDERVISNING=FRAMGÅNG

Allt fler barn får inte ihop skolan och idrotten i samband med att allt fler föräldrar varken har tiden eller kunskapen som krävs för att stödja sina barn med studierna. Dessutom har flera föräldrar problem med att hjälpa barnen med skolan utan att det blir tjafs, detta på grund av en bristande pedagogisk förmåga. Det är här vi på Studiehjälpen kommer in. Motion och goda studieresultat går hand i hand, därav har vi på Studiehjälpen i samarbete med idrottsföreningar anordnat läxhjälp för idrottande ungdomar. Dessa läxhjälpspass hålls innan ett träningspass. På detta sätt schemaläggs extratimmar där barnen kan få stöd och hjälp med studierna. 

Läs vad som skrivits och berättats om oss i media den senaste tiden.

            Studiehjälpen


 

Om Studiehjälpen

Studiehjälpen 

info@studiehjalpen.nu
 

Kontaktuppgifter

076- 594 68 50